Hallituksen kokous 2/2018

Hallituksen kokous 2/2018

PK-rinki: Koirakot on valittu. Valinnoista tiedotetaan ohjaajille.

Kesäleiri: Järjestelyt etenevät. Muutamalta kouluttajalta vielä vahvistus. Ilmoittautuminen  aukeaa huhtikuun lopussa.

PK ja FH mestikset: PK- mestaruuskilpailut järjestetään elokuun lopussa Turussa. Järjestäjä TKK. Päivämäärä vahvistetaan myöhemmin.

FH-mestaruuskisat: Järjestäjä Varhoffit. Päivämäärä vahvistetaan myöhemmin.

Luonnetestit: 22-23.9. Oulu. Tuomarina Reijo Hynynen ja Jorma Kerkkä. 

Toinen luonnetesti kevään aikana.

Uroslista: hanke listan tekemiseen aloitettu

 

 

PEVISA

7. PEVISA-ehdotuksen eli hovawartin rekisteriehtojen hyväksyminen vuosiksi 2019-2023
Hallituksen päätösehdotus: Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C siten, että astetta C saa käyttää vain asteen A kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten BLUP-indeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101.
- Päätetään äänestää
Kyllä = Hallituksen ehdotuksen hyväksyminen Ei= Ei hyväksy hallituksen ehdotusta
Äänet jakautuvat seuraavasti:
Kyllä: 8kpl
Ei: 6kpl

Hallituksen päätösehdotus hyväksytään.