Finska Hovawartklubbens Rasspecial i Tervakoski, Finland
 1. Utställningsklass(*)
  Select class.
  OBS! Lägsta åldersgränsen i klasserna måste uppfyllas senast på utställningsdagen.
 2. Kön(*)
  Select gender
 3. Titlar
  Error
 4. Hundens namn(*)
  Error
 5. Registernummer(*)
  Error
 6. Födelsedatum(*)
  Error
 7. Färg(*)
  Error
 8. Obs! Om hunden är registrerad utomlands, bör kopia av registreringsbeviset bifogas med.
 9. Hundens far(*)
  Invalid Input
 10. Hundens mor(*)
  Invalid Input
 11. Uppfödarens namn(*)
  Error
 12. Postanstalt (Land)(*)
  Invalid input
 13. Ägares namn(*)
  Invalid input
 14. Telefon(*)
  Invalid input
 15. Näraddress(*)
  Please enter street address.
 16. Postnummer och -anstalt, Land(*)
  Invalid input.
 17. E-mail(*)
  Please check e-mail address.
 18. Är hunden finsk utställningschampion?(*)
  Invalid input.
 19. Om hunden INTE är Finsk utställningschampion, förteckna hundens certifikat i Finland (annars lämna detta oifyllt!) Plats, datum, domare.
  Invalid input.
 20. Har hunden erhållit pris på prov/godkänt mentaltest? (Ifylles endast om hunden anmälts till brukshundsklass eller om provresultat behövs för utställningschampionat).
  Virhe
  Provart, ort, datum och resultat
 21. Jag har erlagt anmälningsavgiften(*)
  Invalid input
  € (kopia på betalningen bifogas).
 22. Anmälningsavgifter (icke-medlemmar / Finska Hovawartklubbens medlemmar)
 23. - 38 € / 33 €
 24. - Valpar 30 € / 25 €
 25. - fr.o.m. andra anmälda hund med samma ägare och veteraner 33 € / 28 €
 26. - veteraner över 10 år i veteranklass 10 € / 5 €
 27. Bifoga kvittot(*)
  No attachment or the size of attachment is too big.
 28. Bifoga fil
  No attachment or the size of attachment is too big.
 29. Bifoga fil
  No attachment or the size of attachment is too big.
 30. Utställningsanmälan skall vara inskickad och avgiften erlagt senast den dag anmälningstiden utgår. För sent inkommen anmälan mottages ej. Anmälan är bindande. Enligt Finska Kennelklubbens utställningsregler (punkt 3) skall anmälningsavgiften alltid erläggas för anmäld hund. Hunden är vaccinerad och id-märkt enligt gällande bestämmelser. Jag förbinder mig att efterfölja Kennelklubbens gällande utställnings- och antidopingbestämmelser, direktiv och anvisningar. Jag godtar, att Kennelklubben och rasföreningarna publicerar bedömningen av min hund. Jag godtar, att personuppgifter i denna blankett får publiceras och överlåtas till utomstående (Utställningsbestämmelser, punkt 1).
 31. Kolla uppgifterna och tryck på Skicka